Z życia szkoły
Egzaminy maturalne w ZS CKR w Kowalu