Aktualności
Egzaminy maturalne
We wtorek 7 maja br. rozpoczęły się tegoroczne egzaminy maturalne. Po raz pierwszy nasi absolwenci zdają egzaminy maturalne w formule 2023, zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne

Obowiązuje także zasada, że ci, którzy posiadają dyplom technika w zawodzie nauczanym, nie muszą przystępować do egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdecydowana większość zdających jednak z tego udogodnienia nie skorzystała. Matura tradycyjnie rozpoczęła się egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, zakończy się w naszej szkole ustnym egzaminem z języka polskiego. Z przedmiotów dodatkowych najwięcej zdających wybrało geografię i język angielski, ale te niektórzy wybrali biologię, chemią i wiedzę o społeczeństwie. Świadectwa maturalne, bądź wyniki egzaminów, absolwenci proszeni są o odebranie z sekretariatu szkoły w dniu 9 lipca (wtorek) br.

Życzymy powodzenia.