Z życia szkoły
Dzień Edukacji Narodowej
14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski już w przeddzień zaprosił dyrekcję szkoły, wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na krótką uroczystość. W pięknych słowach młodzież podziękowała za trud przekazywania wiedzy, za życzliwość, cierpliwość i poświęcany czas. Do podziękowań i życzeń dołączone zostały upominki muzyczne w wykonaniu szkolnego chóru, a także słodkie co nieco.

Po miłym spotkaniu z młodzieżą wszyscy pracownicy szkoły udali się na poczęstunek przygotowany przez panie uczące przedmiotów żywieniowych. Była to także okazja do wręczenia nauczycielom i pracownikom szkoły Nagród Dyrektora ZS CKR w Kowalu. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.