ZS CKR w Kowalu - kształcenie mechaników rolnictwa