Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w KOWALU
Adres

ul. Kazimierza Wielkiego 9

87-820 - Kowal

woj.kujawsko-pomorskie

tel. 54 284-22-19

email: zskowal@zskowal.edu.pl,

www: www.zskowal.edu.pl

Struktura Szkoły

W skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego wchodzą:

  • Technikum
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • Szkoła Policealna
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • Branżowa Szkoła I Stopnia