Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w KOWALU
Adres

ul. Kazimierza Wielkiego 9

87-820 - Kowal

woj.kujawsko-pomorskie

tel. 54 284-22-19

email: zskowal@zskowal.edu.pl,

www: www.zskowal.edu.pl

Baza dydaktyczna

Do realizacji celów statutowych Zespół posiada:

  • budynek dydaktyczny – ul. K. Wielkiego 9;
  • budynek dydaktyczno-mieszkalny – ul. Kołłątaja 11;
  • budynki warsztatowo-garażowe – ul. M. Konopnickiej 64;
  • gospodarstwo szkolne z gruntami rolnymi w Kowalu i Dębniakach.