Aktualności
Zakup nowych pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – fizycznej.
W celu podniesienia atrakcyjności kształcenia w zakresie nauk ścisłych oraz wspierania procesu dydaktycznego wzbogaciliśmy zaplecze pracowni matematyczno – fizycznej.

W celu podniesienia atrakcyjności kształcenia w zakresie nauk ścisłych oraz wspierania procesu dydaktycznego wzbogaciliśmy zaplecze pracowni matematyczno – fizycznej. Realizacja treści wynikających z podstawy programowej bazuje w istotnej części na metodzie oglądowej, doświadczalnej, wymaga obserwacji oraz analizy informacji z różnych źródeł. Uczniowie naszej szkoły, na lekcjach fizyki mają możliwość zapoznania się z technikami eksperymentalnymi stosowanymi w różnych działach fizyki poprzez samodzielne wykonanie pomiarów, opracowanie i zinterpretowanie wyników. Lekcje doświadczalne zawsze pozwalają w pełni wykorzystać aktywność uczniów i ich zdolność poznawczą oraz rozwijać w nich zainteresowanie fizyką.