Konkursy i Warsztaty
Zajęcia laboratoryjne w Lublinie i Puławach
W dniach 10 - 11 maja 2022 r. 30 uczniów wraz z opiekunami uczestniczyło w zajęciach laboratoryjnych na uczelniach wyższych w Lublinie oraz Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

W dniach 10  -  11 maja 2022 r. 30 uczniów wraz z opiekunami uczestniczyło w zajęciach laboratoryjnych na uczelniach wyższych w Lublinie oraz Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Wyjazd został zrealizowany w ramach projektu pt.“ Potęgowanie Kompetencji” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W wykładach, warsztatach i ćwiczeniach  wzięli udział uczniowie kształcący się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczelnie i instytucje , które przygotowały i przeprowadziły zajęcia to: Katolicki Uniwersytet Lubelski – Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Wydział Inżynierii Produkcji i Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy.

Młodzież m. in. badała wpływ antybiotyków na rozwój bakterii chorobotwórczych, wykonywała pomiary i symulację pracy hamowni rolkowej, zapoznała się z tematyką zasilania silników spalinowych paliwami alternatywnymi  oraz parametrami pracy opryskiwaczy polowych, zdobyła także wiedzę na temat produkcji wina, cech jakościowych oraz zasad etykietowania wyrobów. Cennym doświadczeniem były warsztaty z kuchni molekularnej, podczas których uczniowie przygotowywali molekularny kawior stosowany w napojach typu buble tea.

W IUNG w Puławach uczniowie mieli okazję obserwować doświadczenia w hali wegetacyjnej, np. reakcję roślin na różne dawki pierwiastków jodu i selenu, obejrzeli komorę fitotronową, laboratorium do badania zbóż i produktów zbożowych oraz zapoznali się z możliwością zastosowania w piekarnictwie nasion roślin strączkowych jako dodatku do mąki pszennej.