Targi i Pokazy
Wystawa: Młyny, cukrownie, spółdzielnie. Historia u podstaw na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej
Uczniowie naszej szkoły mają okazję obejrzenia wystawy pn. Młyny, cukrownie, spółdzielnie. Historia u podstaw na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, która eksponowana jest w Szkolnej Izbie Tradycji. Została ona przygotowana przez pracowników i wolontariuszy Fundacji Ari, Ari, a także wicedyrektora naszej szkoły Arkadiusza Ciechalskiego. Celem projektu było przypomnienie szerszemu gronu mieszkańców regionu historią dawnych inicjatyw gospodarczych zrealizowanych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, takich jak młyny, cukrownie, fabryki, dworce, które obecnie już nie funkcjonują (lub egzystują tylko w ograniczonym zakresie) i często popadają w stan ciężkiej ruiny.

Uczniowie naszej szkoły mają okazję obejrzenia wystawy pn. Młyny, cukrownie, spółdzielnie. Historia u podstaw na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, która eksponowana jest w Szkolnej Izbie Tradycji. Została ona przygotowana przez pracowników i wolontariuszy Fundacji Ari, Ari, a także wicedyrektora naszej szkoły Arkadiusza Ciechalskiego. Celem projektu było przypomnienie szerszemu gronu mieszkańców regionu historią dawnych inicjatyw gospodarczych zrealizowanych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, takich jak młyny, cukrownie, fabryki, dworce, które obecnie już nie funkcjonują (lub egzystują tylko w ograniczonym zakresie) i często popadają w stan ciężkiej ruiny. Wcześniej, w dniu 5 grudnia 2018 r., w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalu odbył się wernisaż wystawy oraz pokaz kilka filmów zrealizowanych przez uczestników projektu.