Aktualności
Współpraca ZS CKR w Kowalu z UMK
Po wcześniejszych uzgodnieniach z władzami uczelni i szkoły, w dn. 15 czerwca 2021 r., przybył do nas wybitny socjolingwista, prof. UMK, dr. hab. Michał Głuszkowski. Wraz ze swoim zespołem realizuje on projekt naukowy pn. Mój region - mój język - moja historia. Polega on na zebraniu materiału etnograficzno-historyczno-językowego m.in. z naszego terenu i opracowaniu go w postaci naukowej monografii. Pan prof. zaproponował współpracę w tym projekcie, która polegać ma na zbieraniu przez naszych uczniów nagrań osób posługujących się gwarą

Po wcześniejszych uzgodnieniach z władzami uczelni i szkoły, w dn. 15 czerwca 2021 r., przybył do nas wybitny socjolingwista, prof. UMK, dr. hab. Michał Głuszkowski. Wraz ze swoim zespołem realizuje on projekt naukowy pn. Mój region - mój język - moja historia. Polega on na zebraniu materiału etnograficzno-historyczno-językowego m.in. z naszego terenu i opracowaniu go w postaci naukowej monografii. Pan prof. zaproponował współpracę w tym projekcie, która polegać ma na zbieraniu przez naszych uczniów nagrań osób posługujących się gwarą. Zarejestrowanie ich wypowiedzi pozwoli na uchwycenie, zapisanie na nośnikach elektronicznych, a tym samym ocalenie od zapomnienia ciekawych historii, ważnych dla poszczególnych osób, ich rodzin, wsi, czy lokalnej społeczności. Na początek młodzież wysłuchała wykładu wprowadzającego, który prezentował najważniejszą wiedzę na temat zróżnicowania gwarowego w naszym kraju oraz charakterystyki mowy kujawskiej. Prelegent prezentował też ciekawe publikacje związane z tą tematyką, w tym książki pochodzącego z Kowala znanego gawędziarza i popularyzatora Kujaw - Antoniego B. Łukaszewicza. Później, dla grupy chętnych, przeprowadził warsztaty, na których zapoznał uczniów z zasadami obowiązującymi przy nagraniach terenowych oraz instruował, jak je poprawnie wykonać technicznie. Uczniowie zobowiązali się zrobić je w czasie wakacji. Dodajmy, że pan profesor pochodzi z Kowala, a jego rodzice Grażyna i Andrzej Głuszkowscy byli nauczycielami naszej szkoły.