Kursy i Szkolenia
Współpraca z Lubelską Izbą Rolniczą
W dniu 24 kwietnia 2019 r. odbyło się w naszej szkole szkolenie dla uczniów klas III i IV w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i technik mechanizacji rolnictwa na temat: 1. Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie lubelskim. 2. Normy i wymogi wzajemnej zgodności w województwie lubelskim.

Zakres szkolenia obejmował m. in:
- podstawowe zasady uprawy zbóż, w tym nawożenie
- zasady uprawy konserwującej
- zasady integrowanej ochrony zbóż
- cross compliance, a płatności bezpośrednie i obszarowe w ramach PROW
- dobrostan zwierząt gospodarskich.
Szkolenie przeprowadzili pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli we współpracy z Lubelską Izbą Rolniczą w ramach realizowanego projektu „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”.
Uczestnicy szkolenia na zakończenie otrzymali zaświadczenia.