Z życia szkoły
Wręczenie aktów awansu zawodowego i odznaczeń
Dnia 20 października 2022 r. w budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych i medali KEN. Z naszej szkoły, z rąk Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka oraz Wiceminister Anny Gembickiej akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego odebrali: p. Alicja Gołembiewska- Lewandowska, p. Monika Trzebińska i p. Krzysztof Jankowski.

 Wicepremier Henryk Kowalczyk pogratulował nauczycielom, którzy podjęli wysiłek związany z ubieganiem się o kolejne stopnie awansu zawodowego, a także nauczycielom i dyrektorom, którym zostały przyznane odznaczenia państwowe i resortowe oraz życzył im dalszej wytrwałości w wykonywaniu zawodowych obowiązków. Wszystkim obecnym życzył, aby praca pedagogiczna przyniosła poczucie spełnienia i dostarczyła wielu radości. Artystycznym zwieńczeniem wydarzenia był występ Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianka.