Targi i Pokazy
WIZYTA W ZAKŁADZIE PRODUKCJI MASZYN ROLNICZYCH AGRO – MASZ
W dniu 6 kwietnia 2022 roku szkolne koło mechanizacyjne Traktorek na zaproszenie firmy AGRO- MASZ z siedzibą w Strzelcach Małych, skorzystało z wycieczki dydaktycznej mającej na celu zapoznanie się z produkcją maszyn rolniczych.

W trakcie zwiedzania mogliśmy zobaczyć na własne oczy jak wygląda technologia  wykonania maszyn rolniczych i zapoznać się z całym cyklem produkcji - od przyjęcia blachy poprzez wykorzystanie nowoczesnych urządzeń sterowanych numerycznie wraz z automatyzacją całego procesu produkcji aż do momentu oddania gotowej maszyny na plac przedsiębiorstwa. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z obsługą siewnika  punktowego Falcon, z którego szkoła będzie mogła skorzystać w ramach współpracy z firmą. Dodatkowo też AGRO – MASZ  udostępni nam agregat do uprawy przedsiewnej w celu sprawdzenia, wykonania testów w warunkach rzeczywistych. Ważnym momentem w trakcie wizyty był udział w wykładzie prowadzonym przez firmę Agrii, gdzie mogliśmy się dowiedzieć jak zmniejszyć ilość stosowanych pestycydów czy nawozów sztucznych, a także jak należy integrować metody agrotechniczne w uprawie roślin, by przynosiły efekty. Na koniec wydarzenia każdy z uczestników otrzymał upominek oraz możliwość wykorzystania maszyn w trakcie siewu kukurydzy na działkach szkolnych w celu doskonalenia  znajomości  z obsługi i poznania maszyn rolniczych, za co bardzo jesteśmy wdzięczni  Firmie AGRO- MASZ.