Aktualności
Wizyta w szkole marszałka S. Kopyścia i TV Kujawy
Dnia 24 lutego 2021 r. szkołę odwiedził marszałek województwa kujawsko-pomorskiego pan Sławomir Kopyść. Towarzyszyła mu ekipa telewizji Kujawy z dziennikarką p. Iwoną Bluszcz. Wizyta nie była przypadkowa. Marszałek interesował się, jak zostały zrealizowane dwa projekty RPO. Pierwszy na kwotę ponad miliona złotych, drugi na ponad 4 miliony. Celem projektów była modernizacja, doposażenie i dostosowanie kształcenia zawodowego w naszej szkole do potrzeb rynku pracy.

Dnia 24 lutego 2021 r. szkołę odwiedził marszałek województwa kujawsko-pomorskiego pan Sławomir Kopyść. Towarzyszyła mu ekipa telewizji Kujawy z dziennikarką p. Iwoną Bluszcz. Wizyta nie była przypadkowa. Marszałek interesował się, jak zostały zrealizowane dwa projekty RPO. Pierwszy na kwotę ponad miliona złotych, drugi na ponad 4 miliony. Celem projektów była modernizacja, doposażenie i dostosowanie kształcenia zawodowego w naszej szkole do potrzeb rynku pracy. Aby zrealizować wyznaczone cele, dokonano zakupów wielu maszyn i urządzeń z branży mechanizacyjnej, m.in. pozyskano ciągnik zetor, opryskiwacz, stoły spawalnicze, stoły montażowe, a także sprzęt gastronomiczny taki, jak: wózki kelnerskie, kostkarkę do lodów, witryny chłodnicze, wózek do flambirowania, zmywarkę kapturową, kasę fiskalną itp. Pomoc samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, wspierająca główne finansowanie pochodzące od naszego organu prowadzącego, czyli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pozwala na podniesienie  jakości kształcenia praktycznego. Uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych na najbardziej nowoczesnych maszynach i sprzęcie.