Z życia szkoły
W Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa na UPH w Siedlcach
Uczniowie klasy IV BTF (Technik Rolnik/Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki) uczestniczyli w wyjeździe na UPH w Siedlcach do Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa. Jednym z celów wyjazdu było zapoznanie się z ofertą studiów dziennych i zaocznych ww. Uczelni.

Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat korzyści płynących z kształcenia wyższego, jak również uświadomili sobie wagę egzaminu maturalnego, który to właśnie otwiera drogę na Uczelnię wyższą.

Przedsmakiem uczelnianego życia był udział w zajęciach laboratoryjnych nt. "Izolowania grzybów patogennych powodujących choroby roślin" oraz "Analizy warunków meteorologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń".

Z całą pewnością wyjazd zaowocował nowymi doświadczeniami przydatnymi we własnych gospodarstwach rolnych naszych Uczniów.