Z życia szkoły
Uroczyste otwarcie sali sportowej z zapleczem gastronomicznym
Dnia 1 października 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej wraz z pracowniami gastronomicznymi. Na samym początku została odprawiona uroczysta Msza Św., której przewodniczył ks. kan. dr Piotr Głowacki – proboszcz parafii św. Urszuli w Kowalu, a koncelebrował ks. Mateusz Markowski, jeden z naszych katechetów. Później nastąpiło poświęcenie obiektu przez głównego celebransa. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, w tym: Robert Jakubik - Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; dr Irena Vukovic-Kwiatkowska, dyrektor biura poselskiego posła na Sejm RP dr Joanny Borowiak; Sławomir Kopyść - Członek Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego; Małgorzata Kowalczyk-Przybytek Dyrektor Delegatury we Włocławku Kuratorium Oświaty Bydgoszczy; Roman Gołębiewski – Starosta Włocławski, a także okoliczni samorządowcy z Burmistrzem miasta Kowal Eugeniuszem Gołembiewskim i Wójtem Gminy Kowal – Stanisławem Adamczykiem, Dyrektorzy Szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i szkół z okolic Kowala, przedstawiciele firm budujących salę oraz współpracujących ze szkołą, rodzice, uczniowie i przyjaciele tej placówki oświatowej.

Dnia 1 października 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej wraz z pracowniami gastronomicznymi. Na samym początku została odprawiona uroczysta Msza Św., której przewodniczył ks. kan. dr Piotr Głowacki – proboszcz parafii św. Urszuli w Kowalu, a koncelebrował ks. Mateusz Markowski, jeden z naszych katechetów. Później nastąpiło poświęcenie obiektu przez głównego celebransa. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, w tym: Robert Jakubik - Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; dr Irena Vukovic-Kwiatkowska, dyrektor biura poselskiego posła na Sejm RP dr Joanny Borowiak; Sławomir Kopyść - Członek Zarządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego; Małgorzata Kowalczyk-Przybytek Dyrektor Delegatury we Włocławku Kuratorium Oświaty Bydgoszczy; Roman Gołębiewski – Starosta Włocławski, a także okoliczni samorządowcy z Burmistrzem miasta Kowal Eugeniuszem Gołembiewskim i Wójtem Gminy Kowal – Stanisławem Adamczykiem, Dyrektorzy Szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i szkół z okolic Kowala, przedstawiciele firm budujących salę oraz współpracujących ze szkołą, rodzice, uczniowie i przyjaciele tej placówki oświatowej. Goście przekazali na ręce Dyrektora Andrzeja Zdrojewskiego serdeczne gratulacje i prezenty (w tym głównie piłki). W swoim wystąpieniu zaś Dyrektor dziękując wszystkim gościom, a szczególnie tym, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji, przybliżył także historię szkoły i długą drogę prowadzącą do budowy sali sportowej. Wymagało to wielu wysiłków. Nie byłoby tego pięknego obiektu bez pomocy Ministerstwa Rolnictwa, które jako organ prowadzący szkołę sfinansowało w całości inwestycję. Budowę sali rozpoczął poprzedni Dyrektor szkoły – Wojciech Rudziński. Plany inwestycji powstały w 2013, roboty budowlane ruszyły w 2016 r., wtedy to w Święto Niepodległości, wmurowany został akt erekcyjny. Obiekt został wybudowany na szkolnych gruntach tuż obok warsztatów i własnego gospodarstwa. Powstawał  w 7 etapach realizacyjnych. Ma nowatorską bryłę architektoniczną i wyposażony jest w nowoczesne systemy i infrastrukturę wewnętrzną. Jego całkowita powierzchnia wynosi 2 tys. m², z czego na salę gimnastyczną przypada 1 tys. m², na pracownie gastronomiczne, salę konsumpcyjną i zaplecze 500 m², zaś na zaplecze dydaktyczno-sanitarne, również 500 m². Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 8 460 702,64 zł. Wspólnota szkolna, a także lokalne środowisko, zyskało największy w Kowalu obiekt, w którym - poza codziennymi zajęciami - można organizować rozmaite imprezy sportowe i społeczno-kulturalne. Dodajmy, że uroczystość uświetnił bogaty program artystyczny, na który składał się występy: Orkiestry Dętej OSP Kowal z mażoretkami, Orkiestry Dętej OSP Grabkowo, Zespołu Folklorystycznego „Smólnik”, zespołu tańca Dynamite Dance Studio Włocławek, szkolnego chóru oraz szkolnych artystów występujących pod opieką pań: M. Chabasińskiej i B. Stannej. Bogatą dekorację obiektu, składająca się z żywych drzewek i krzewów zapewniła współpracujące ze szkołą firma Lewandowscy z Chocenia. W czasie imprezy serwowano nowoczesne przekąski i desery oraz tradycyjne słodkości wylansowane przez szkołę, tj. kręciołki spod Kowala i szarlotka a'la Marynia, zaś na koniec przygotowano poczęstunek w postaci stołu szwedzkiego.