Kursy i Szkolenia
Szkolenie BHP w ZS CKR w Kowalu
W dniu 25.10.2019 r. odwiedził naszą szkołę pracownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włocławku pan Zbigniew Suchomski. Przeprowadził on szkolenie dotyczące zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Było to sukcesywnie wykonywanie szkolenie, które jest wstępem do corocznego konkursu dla uczniów szkół rolniczych po nazwą Zasady Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym.

http://W dniu 25.10.2019 r. odwiedził naszą szkołę pracownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włocławku pan Zbigniew Suchomski. Przeprowadził on szkolenie dotyczące zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Było to sukcesywnie wykonywanie szkolenie, które jest wstępem do corocznego konkursu dla uczniów szkół rolniczych po nazwą Zasady Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klas trzeciej i czwartej technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.