Z życia szkoły
Świętowaliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
W naszej szkole już 29 kwietnia rozpoczęliśmy obchody święta Konstytucji 3-go Maja. Tego dnia zebraliśmy się na naszej hali sportowej, by wysłuchać montażu słowno-muzycznego, przygotowanego przez klasę II TŻ pod opieką wychowawczyni - pani Sylwii Kubiak. Wierszom i piosenkom towarzyszyła prezentacja multimedialna, która przybliżała nam okoliczności uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Była ona drugą na świecie, a pierwszą w Europie, spisaną konstytucją. Zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną oraz ograniczyła demokrację szlachecką. Na jej podstawie przyjęto podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego, chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Nasza szkoła co roku bierze także udział w miejskich obchodach tego ważnego święta. Dnia 3 maja poczet sztandarowy, dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie wzięli udział w mszy za Ojczyznę oraz uroczystym przemarszu pod pomnik na kowalskim rynku.