Z życia szkoły
Spotkanie rekrutacyjne do Jednostki Strzeleckiej
Dnia 17 września 2021 r. przybyli do naszej szkoły przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 4051 Włocławek im. gen. broni Władysława Andersa, organizacji posiadającej status organizacji proobronnej, z którą posiadamy podpisaną umowę o współpracy. Zaprezentowali oni swój profil działania i zaprosili do wstępowania kolejnych chętnych w ich szeregi.

Dnia 17 września 2021 r. przybyli do naszej szkoły przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 4051 Włocławek im. gen. broni Władysława Andersa, organizacji posiadającej status organizacji proobronnej, z którą posiadamy podpisaną umowę o współpracy. Zaprezentowali oni swój profil działania i zaprosili do wstępowania kolejnych chętnych w ich szeregi. Dodajmy, że cześć uczniów, szczególnie z klas realizujących kształcenie z rozszerzenia sportowo-mundurowego bezpieczeństwo przeciwpożarowe, już działa w tej organizacji i jest z tego bardzo zadowolona.