Kursy i Szkolenia
Seminarium szkoleniowe na PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
W odpowiedzi na zaproszenie Zakładu Rolnictwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 24.10.2019r. uczniowie klas trzeciej i czwartej Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w seminarium

W odpowiedzi na zaproszenie Zakładu Rolnictwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 24.10.2019r. uczniowie klas trzeciej i czwartej Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w seminarium pt."Zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin w celu ochrony wody przed zanieczyszczeniem".

       Wykłady prowadzone były przez doświadczonych pracowników naukowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach - Pana dr hab. Grzegorza Doruchowskiego i Pana dr Artura Godyń oraz eksperta Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin - Panią dr Joannę Gałązkę.

Szkolenie zorganizowano w ramach realizacji europejskiego projektu TOPPS on Farm-Empowering farmer to protect water) finansowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA).

       Tematyka seminarium koncentrowała się wokół zagadnień odnoszących się do :

-  zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin,

-  właściwego postępowania ze zużytymi opakowaniami po środkach ochrony roślin,

 - zagrożeń i metod zapobiegania zanieczyszczeniom miejscowym,

- ochrony operatora wykonującego zabiegi ochrony roślin.

      Prelekcje wzbogacone były ćwiczeniami i zajęciami praktycznymi, a także konkursami, w których brali udział nasi uczniowie, trzech z nich otrzymało nagrody rzeczowe.

      Opiekę nad uczniami sprawowali:  Pani I. Chibowska i Pana M. Liniewicz