Z życia szkoły
Robert i Tomek powołani do Rady Młodych Rolników przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Miło nam poinformować, że uczniowie ZS CKR w Kowalu, konkretnie klasy IV Technikum kształcącym w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, Robert Sokół i Tomasz Gontarek, zostali powołani do Rady Młodych Rolników przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przypomnijmy, że Rada jest organem pomocniczym, powołanym Zarządzeniem Nr 16 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2021 r. Do jej zadań należy m.in.: opiniowanie przedkładanych przez Ministra projektów dokumentów strategicznych i innych dokumentów dotyczących spraw objętych działami administracji rządowej kierowanymi przez Ministra; przedstawianie inicjatyw i propozycji dotyczących rozwiązań w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej kierowanymi przez Ministra, w tym rozwiązań systemowych oraz służących wdrażaniu innowacji; analizowanie bieżących problemów występujących w obszarze spraw objętych działami administracji rządowej kierowanymi przez Ministra i przedstawianie propozycji ich rozwiązania. Dodajmy, że praca w Radzie nie jest wynagradzana finansowo, ale przysługuje jej członkom zwrot kosztów za przejazdy (bilet kolejowy 2 klasy). Miejmy nadzieję, że nasi uczniowie godnie będą reprezentować siebie i szkołę oraz wniosą wiele cennych inicjatyw i propozycji, które dobrze będą służyć polskiemu rolnictwu. Serdecznie gratulujemy.