Aktualności
Projekt Kupuj u rolnika
W dniu 15 listopada 2019 r. w auli Zespołu Szkół CKR w Kowalu odbyły się dwie sesje szkoleniowe przeznaczone dla uczniów starszych klas dziennych i dla słuchaczy szkół zaocznych. Fundacja Ośrodek Analiz Cegielskiego przeprowadza projekt Kupuj od rolnika. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat sposobów prowadzenia bezpośredniej sprzedaży przez rolników, szczególnie w ramach rolniczego handlu detalicznego, a także popularyzacja i promocja prowadzenia takich działań wśród rolników i osób przygotowujących się do wykonywania tego zawodu.

http://W dniu 15 listopada 2019 r. w auli Zespołu Szkół CKR w Kowalu odbyły się dwie sesje szkoleniowe przeznaczone dla uczniów starszych klas dziennych i dla słuchaczy szkół zaocznych. Fundacja Ośrodek Analiz Cegielskiego przeprowadza projekt Kupuj od rolnika. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat sposobów prowadzenia bezpośredniej sprzedaży przez rolników, szczególnie w ramach rolniczego handlu detalicznego, a także popularyzacja i promocja prowadzenia takich działań wśród rolników i osób przygotowujących się do wykonywania tego zawodu. Warto dodać, że w ramach projektu powstanie raport analityczny, który będzie prezentował zagadnienia związane z tym badanym tematem.