Aktualności
Próbne egzaminy zawodowe w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie
Początek lutego był czasem wytężonych przygotowań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele przedmiotów zawodowych przeprowadzili na warsztatach szkolnych próbne egzaminy z kwalifikacji TG.07 - Sporządzanie potraw i napojów oraz z kwalifikacji MG.03 - Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

Z kwalifikacją TG.07 zmierzyli się uczniowie klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie Zawodowym, zorganizowanym przez firmę Woliński&Hotel. Ich zadaniem było przygotowanie:

  1. knedli śląskich,
  2. surówki z warzyw mieszanych,
  3. kompotu surówkowego ze śliwek i jabłek.

Natomiast z egzaminem próbnym z kwalifikacji MG.03 w części praktycznej zmierzyli się uczniowie  klasy III Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz klasy II Szkoły Branżowej 1 st. w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Zadanie egzaminacyjne opracował i przygotował nauczyciel praktycznej nauki zawodu Krzysztof Markowski.

Tematem zadania było "Przygotować do pracy agregat - ciągnik Zetor Proxima współpracujący z dwurzędową sadzarką czerpakową /Kora/". Zadania szczegółowe:

  1. Wykonaj obsługę codzienną ciągnika.
  2. Ustaw rozstaw ziemniaka w rzędzie na 35 cm.
  3. Ustaw rozstaw międzyrzędzi na 75 cm.
  4. Oblicz zużycie ziemniaków na jeden hektar.

Celem przeprowadzania egzaminów próbnych jest zapoznanie uczniów z procedurą przebiegu egzaminu rzeczywistego. Dzięki takiej próbie w czerwcu pewnie trema będzie mniejsza.

S. Antoniak, M. Kuczewska, A. Parys

Foto: A. Barchanowicz, M. Kuczewska