Kursy i Szkolenia
Prelekcja na temat bhp w rolnictwie
W dniu 05.10.2022 r. gościł w naszej szkole Pan Zbigniew Suchomski - inspektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przeprowadził wykład połączony z pogadanką na temat wypadków w rolnictwie oraz zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Technikum kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z klasy trzeciej i czwartych. Spotkanie z pracownikiem KRUS miało na celu przybliżenie zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie i było

zwiastunem czekającego uczniów konkursu na temat „Bezpieczna praca w

gospodarstwie rolnym.” Konkurs odbędzie się październiku, a organizatorami są

KRUS, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego w

Minikowie.