Aktualności
Pożegnanie klas maturalnych 2021
Pożegnanie klas maturalnych 2021

30 kwietnia 2021 r. z murami naszej szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie rozstali się tegoroczni abiturienci. Uroczystość odbyła się w podniosłej atmosferze, w obecności dyrektora szkoły pani Alicji Szatan, zaproszonych gości, wychowawców, nauczycieli, przedstawicieli rodziców oraz młodszych koleżanek i kolegów. Choć w trudnych warunkach pandemii, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego uczniowie klas czwartych w zawodach :technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik ogrodnik, technik weterynarii mogli zakończyć rok szkolny 2020/2021. Uroczystość pożegnania Absolwentów to wzruszający moment i ważne wydarzenie w życiu
szkoły, ponieważ odchodzą z niej uczniowie, którzy tworzyli historię tego miejsca, doskonalili umiejętności, zdobywali wiedzę, brali udział w wielu akcjach charytatywnych, targach, szkoleniach, konkursach czy olimpiadach.
Uroczystość rozpoczęła ceremonia przekazania sztandaru szkoły uczniom  klas trzecich. Po odśpiewaniu hymnu narodowego pani dyrektor Alicja Szatan przypomniała, że obecni czwartoklasiści nie mieli możliwości uczestniczenia w balu studniówkowym. Wtedy na sali zabrzmiała muzyka poloneza na tle której pani dyrektor snuła wizję tańca – figur, kroków, przywołując wyobrażenia tańca i uroczystości, która nie była im dana. 
Wręczone zostały świadectwa ukończenia szkoły, nagrody książkowe i rzeczowe dla absolwentów, którzy aktywnie udzielali się w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego np. w Szkolnym Kole Wolontariatu, Szkolnym Klubie Honorowych Dawców Krwi, reprezentowali szkołę w Szkolnej Drużynie Piłki Siatkowej, wyróżniali się w pracach na rzecz internatu czy czytelnictwie. Zaproszeni goście w osobach pana posła na sejm RP Marka Kwitka i pana Aleksandra Bidasa członka Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej pogratulowali wszystkim absolwentom i
wręczyli upominki najlepszym uczniom z poszczególnych klas. 
W roku szkolnym 2020/ 2021 uczniem z najwyższą średnią ocen 5,38 był Błażej Jędrzejewski absolwent technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Uczniowie klas trzecich pożegnali maturzystów krótkim programem liryczno – muzycznym.
Za przygotowanie oprawy programowo- artystycznej odpowiedzialni byli wychowawcy klas
trzecich: Joanna Pastuszka, Wojciech Łebek i Marcin Kaca. Oprawę plastyczną przygotowała Pani Katarzyna Karolak.