Aktualności
Pierwszy Defibrylator AED w nowotarskiej szkole.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego jest pierwszą szkołą w Nowym Targu, która z inicjatywy Dyrekcji oraz nauczycieli mgr Agnieszki Brela – Lasota oraz mgr Daniela Suskiego zakupiła defibrylator AED.

Defibrylator został zamontowany w miejscu ogólnodostępnym  tj. w holu szkoły przy drzwiach głównych. Wyposażenie szkoły w AED  zdecydowanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko uczniów i pracowników szkoły, ale również studentów i pracowników PPUZ i samych  mieszkańców  ul. Kokoszków.

Nasza szkoła podejmuje  szereg inicjatyw mających na celu propagowanie świadomości w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zakup urządzenia ratującego życie, to kolejny etap  działań podjętych na przełomie listopada i grudnia 2020 r. w czasie których wszyscy pracownicy ZSCKR zostali przeszkleni z obsługi AED.

Głównym celem tej akcji jest przełamanie „lęku” przed przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy. Jak podkreślają instruktorzy kursu RKO, każdy z nas może stanąć w obliczu konieczności ratowania czyjegoś życia, dlatego warto być do tego dobrze przygotowanym.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej „Ratuj z Sercem” – mapa AED”, gdzie można szukać informacji o najbliższych miejscach w których zamontowane są defibrylatory AED.

W obiektach użyteczności publicznej na terenie Nowego Targu  znajduje się tylko kilka takich urządzeń.