Aktualności
Pierwsza grupa młodzieży zakończyła praktyki w Grecji
Pierwsza grupa młodzieży z klas technikum kształcącego w zawodzie TECHNIK AGROBIZNESU w bieżącym roku szkolnym zakończyła dwutygodniowe praktyki zawodowe w Grecji, w rejonie Riwiery Olimpijskiej. Staż odbyło 40 uczniów w ramach projektu Agrobiznes – nowe możliwości na europejskim rynku pracy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Programu Erasmus. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim realizuje ten projekt we współpracy z greckim partnerem Golden Sun Mobility Center, z którym nasza szkoła współpracuje od lat.

Projekt spełnia  wymagania  stawiane przez  nowoczesne rolnictwo oraz odpowiada na potrzeby lokalnego rynku pracy. Uczestnicy projektu realizowali  cele i założenia ujęte w programie właściwym dla zawodu technik agrobiznesu. Uczniowie mieszkali  w hotelu o wysokim standardzie w miejscowości Nei Pori w pobliżu góry Olimp.

Wyjazd umożliwił uczniom nabycie umiejętności:

-    charakteryzowania środowiska, w którym przebiegają procesy produkcji roślinnej i zwierzęcej,

-   wykonywania ważniejszych prac oraz posługiwania się podstawowym sprzętem mechanicznym a ponadto dał okazję do:

-    poznania nowoczesnych metod zarządzania ekologiczną produkcją rolniczą i strategii gospodarstwa rolnego i agroturystycznego na rynku,

-    kształtowania spostrzegawczości, zdolności samodzielnego i krytycznego analizowania oraz wiązania teorii z praktyką.

Zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie nabywali powyższe umiejętności i kompetencje odbywały się  w objekcie Olimpus Villas w Platamonas, plantacji kasztanów,  plantacji kiwi w miejscowości  Leptokaria. Doświadczenie  zebrane przez uczniów podczas praktyk zawodowych pozwoli  na lepsze odnalezienie się na rynku pracy.

Po pracy  czas wolny umożliwił integrację podczas zabaw na plaży, gry w piłkę nożną i siatkową, zwiedzanie min. Starego Pantelejmon i okolicznych miejscowości. W dni wolne od pracy odbyli dłuższe wycieczki: popłynęli statkiem na wyspę Trikeri, na której zwiedzili klasztor Św. Anny oraz poszli wąwozem Anipeas prowadzącym na szczyt  Olimpu – Mytikas. W ramach programu kulturowego stażyści odbyli wycieczkę do manufaktury ikon religijnych oraz zwiedzili wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO, jeden z prawosławnych klasztorów w Meteorach. Inną  atrakcją połączoną ze zdobywaniem praktycznego doświadczenia była wizyta w fabryce oliwy.

Już wkrótce wszyscy uczniowie otrzymają wydane w języku angielskim certyfikaty ukończenia stażu zawodowego,  które potwierdzają kwalifikacje zawodowe oraz podnoszą konkurencyjność ich posiadaczy na europejskim rynku pracy i stanowią cenną przepustkę do efektywnego poszukiwania pracy.

Podczas stażu uczestnicy doskonalili znajomość języka angielskiego, w tym również zawodowego. Ponadto mieli możliwość podniesienia własnej samooceny, samoakceptacji, wiary we własne możliwości i dostrzeżenie korzyści, wynikających ze świadomego wyboru właściwego dla siebie zawodu.

Praktyki w Grecji uczniom dały możliwość rozwoju zawodowego. Wrócili oni nie tylko z nową wiedzą i doświadczeniami, ale także  wspaniałymi wspomnieniami z pobytu. Stali się bardziej odważni, komunikatywni i otwarci na nowe wyzwania.