Konkursy i Warsztaty
Na krok przed decyzją…
Za nami pierwsza tura warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego. W czwartek, 4 kwietnia, wzięli w niej udział uczniowie Publicznego Gimnazjum w Karniewie.

Już za kilka miesięcy uczniowie kończący gimnazja i szkoły podstawowe staną przed dylematem, jak, czego i gdzie się uczyć? Od tej decyzji w dużym stopniu zależy ich przyszłe życie.
I mimo, że zmieniająca się rzeczywistość związana z rynkiem pracy wymaga dużej mobilności, umiejętności przekwalifikowania się, to wybór szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej stanowi fundament ich zawodowej przyszłości.

Proponowane przez nas warsztaty pozwolą młodym ludziom świadomie zaplanować swoją karierę zawodową, poprzez poznanie:

• Własnych zasobów

• Świata zawodów i rynku pracy

• Rynku edukacyjnego (system edukacji i inne formy uczenia się).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.