Aktualności
Matura 2021 ponownie w warunkach nietypowych
Tegoroczne egzaminy maturalne z powodu pandemii, podobnie jak w ubiegłym roku, odbywają się z zachowaniem podwyższonych procedur bezpieczeństwa. Nie ma obowiązku przystępowania do egzaminów ustnych i egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Maturzyści i członkowie zespołów nadzorujących muszą zachować obowiązujące wytyczne sanitarne, czyli zachować dystans, mieć maseczki, nie wnosić zbędnych rzeczy na salę i mieć własne przybory, tj. długopis, linijkę, kalkulator

Tegoroczne egzaminy maturalne z powodu pandemii, podobnie jak w ubiegłym roku,  odbywają się z zachowaniem podwyższonych procedur bezpieczeństwa. Nie ma obowiązku przystępowania do egzaminów ustnych i egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Maturzyści i członkowie zespołów nadzorujących muszą zachować obowiązujące wytyczne sanitarne, czyli zachować dystans, mieć maseczki, nie wnosić zbędnych rzeczy na salę i mieć własne przybory, tj. długopis, linijkę, kalkulator. Egzaminy maturalne tradycyjnie rozpoczęły się w poniedziałek 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Ostatnim egzaminem w naszej szkole będzie egzamin pisemny z historii na poziomie rozszerzonym w dniu 17 maja. Świadectwa maturalne bądź wyniki egzaminów absolwenci proszeni są o odebranie z sekretariatu szkoły w dniu 5 lipca br. Życzymy powodzenia.