Aktualności
Mała retencja - więcej wody dla przyrody
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu został zaproszony do wzięcia udziału w projekcie realizowanym przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody Mała retencja - więcej wody dla przyrody. Celem programu jest zwrócenie uwagi na potrzebę spowolnienia odpływu wody i tym samym jak najdłuższe jej zmagazynowanie na obszarze, gdzie nastąpił opad atmosferyczny.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu został zaproszony do wzięcia udziału w projekcie realizowanym przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody Mała retencja - więcej wody dla przyrody. Celem programu jest zwrócenie uwagi na potrzebę spowolnienia odpływu wody i tym samym jak najdłuższe jej zmagazynowanie na obszarze, gdzie nastąpił opad atmosferyczny. Woda jest przecież niezwykle cennym i niezbędnym surowcem, o który musimy dbać, aby przeżyć. Młodzież wzięła udział w prelekcjach dotyczących małej retencji, które przeprowadzone zostały w oparciu o materiały dostarczone przez organizatora. Jedna grupa uczniów uczestniczyła również w wycieczce dydaktycznej po Nadleśnictwie Włocławek  zakończonej ogniskiem z kiełbaskami, którą prowadził Pan Mieczysław Olewnik.