Konkursy i Warsztaty
Konkurs Języka Angielskiego
W dniu 17 listopada 2022 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego zorganizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV technikum uczących się w szkołach rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przeprowadzony został w formie zdalnej.

Naszą placówkę reprezentowali: Roksana Ryniec, Oliwia Słowińska, Michał Janiszyn, Wojciech Ormiński, Piotr Mieczyński, Mateusz Gajewski oraz Maciej Fornalewicz. Był to I etap tego konkursu. Test obejmował zadania z gramatyki, słownictwa i środków językowych. Ponadto uczniowie zmierzyli się z zadaniami ze słuchu i tekstami czytanymi. Szkolna komisja konkursowa wyłoniła prace 3 uczniów z najlepszymi wynikami. Zostaną one przesłane do organizatora celem weryfikacji. Oto uzyskane wyniki: Roksana Ryniec 37/40 pkt, Wojciech Ormiński – 26/40, Michał Janiszyn – 25/40. Uczniem, który zasługuje również na wyróżnienie jest Maciej Fornalewicz, który jako jedyny reprezentował Szkołę Branżową I stopnia i uzyskał 24 pkt. Dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy!!!