Aktualności
Koniec roku szkolnego 2019/20
Dnia 26 czerwca 2020 r. dobiegł końca rok szkolny 2019/20. Epidemia koronawirusa spowodowała, że w drugim semestrze prowadzone było kształcenie na odległość. W zmienionych warunkach odbywały się egzaminy maturalne i przeprowadzane są nadal egzaminy zawodowe. Inaczej też zorganizowane zostały spotkania z wychowawcami klas i rozdanie świadectw. Uczniowie z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności (używanie płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły, zakładanie maseczek i rękawiczek, odstępy między osobami), w wyznaczonych odcinkach czasowych spotykali się z wychowawcami i dyrektorem szkoły.

http://Dnia 26 czerwca 2020 r. dobiegł końca rok szkolny 2019/20. Epidemia koronawirusa spowodowała, że w drugim semestrze prowadzone było kształcenie na odległość. W zmienionych warunkach odbywały się egzaminy maturalne i przeprowadzane są nadal egzaminy zawodowe. Inaczej też zorganizowane zostały spotkania z wychowawcami klas i rozdanie świadectw. Uczniowie z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności (używanie płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły, zakładanie maseczek i rękawiczek, odstępy między osobami), w wyznaczonych odcinkach czasowych spotykali się z wychowawcami i dyrektorem szkoły. Otrzymali świadectwa, a osoby z najwyższą średnią i zaangażowane w działalność szkoły - nagrody i statuetki. W tym roku szkolnym najwyższą średnią w ZS CKR w Kowalu uzyskała uczennica klasy I Technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – Wiktoria Seklecka (średnia 5,17, zachowanie wzorowe). Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy na rozpoczynające się wakacje wspaniałej pogody, odpoczynku i rozpoczęcia normalnej nauki w dniu 1 września br.