Z życia szkoły
Kolejne zajęcia Koła Żywieniowego
Od początku roku szkolnego 2022/2023 uczniowie nadal mogą uczestniczyć w zajęciach Koła Żywieniowego. Tematem przewodnim w tym roku szkolnym jest KUCHNIA REGIONU KUJAW - DAWNIEJ I DZIŚ. W dniu 4 listopada na zajęciach dodatkowych pn: POTRAWY KUJAWSKIE I OBRZĘDY GWARUM GODANE młodzież miała okazję spotkać się z przedstawicielką Kół Gospodyń Wiejskich regionu Kujaw.

Uczniowie zapoznali się z potrawami naszego regionu oraz obrzędami kujawskimi. O zwyczajach regionalnych i obrzędach dawnej wsi kujawskiej opowiedział wyjątkowy gość, którym była p. Marianna Dzięgielewska. Pani Marianna prowadziła niegdyś zespół teatralno-obrzędowy, przygotowywała scenariusze, w których prezentowała zwyczaje kujawskiej wsi. Niejednokrotnie obrzędy przypominały o codziennych zajęciach gospodyń wiejskich, między innymi pieczeniu chleba, kiszeniu kapusty, darciu pierza i wielu, wielu innych równie ciekawych. Podczas wypowiedzi nasz gość posługiwał się oczywiście gwarą kujawską, co dodatkowo wzbogaciło i urozmaiciło spotkanie w ramach działalności Koła Żywieniowego. Mamy nadzieję, że nie będzie to tylko jednorazowa wizyta w naszej szkole członkiń Kół Gospodyń Wiejskich. Wyrażamy chęć bliższej współpracy i z niecierpliwością czekamy na następne zajęcia.