Aktualności
Jubileusz 10-lecia akcji KREW Z KOWALA ŻYĆ POZWALA
Dnia 20 listopada 2021 r. mieliśmy zaszczyt wziąć udział w pięknej uroczystości obchodów 10-lecia istnienia honorowego krwiodawstwa w Kowalu. 16 grudnia 2011 r. po raz pierwszy zorganizowano akcję pod nazwą KREW Z KOWALA ŻYĆ POZWALA. Jej pomysłodawcą był pan Dawid Ciemski - ówczesny pracownik Urzędu Miasta w Kowalu, a obecnie dyrektor żłobka w Lubieniu Kujawskim. Dzięki jego zaangażowaniu idea oddawania krwi zyskała na popularności, a liczba honorowych dawców zaczęła szybko rosnąć. Od samego początku nasza szkoła chętnie włączała się we wszystkie akcje oddawania krwi. Bardzo nas cieszy i napawa dumą fakt, że wielu naszych uczniów i absolwentów jest członkami Klubu Honorowych Dawców.

Przygoda z krwiodawstwem, która rozpoczęła się podczas nauki w naszej szkole, nadal trwa i jest przekazywana kolejnym rocznikom. Podczas uroczystości na ręce pana dyrektora Andrzeja Zdrojewskiego zostały złożone podziękowania za nasze zaangażowanie, wspieranie i krzewienie idei krwiodawstwa. Podziękowania i pamiątkowe serduszka otrzymali również nauczyciele oddający honorowo krew: pani Barbara Stanna i pan Jerzy Śpibida. Już dziś możemy powiedzieć, że nadal będziemy angażować się w tę piękną akcję. Krew jest przecież tym darem, którym każdy z nas może się dzielić z innymi. Klubowi Honorowych Dawców w Kowalu gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych pięknych jubileuszy i ciągłego wzrastania w tej jakże ważnej i potrzebnej działalności.