Z życia szkoły
Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klas pierwszych w ZS CKR w Kowalu
13 października br. społeczność szkolna Zespołu Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu spotkała się na uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Młodzież przygotowała dla swych nauczycieli piękną część artystyczną- nie zabrakło poezji, miłych słów i piosenek wykonanych przez utalentowane uczennice z Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Spotkanie to miało szczególny wymiar jeszcze z jednego powodu. Uczniowie trzech klas pierwszych złożyli ślubowanie przed sztandarem szkolnym i zostali oficjalnie włączeni do grona społeczności szkoły. Starsi koledzy życzyli im sukcesów, zadowolenia z wybranego kierunku kształcenia, a przede wszystkim tego, by szkoła stała się dla nich drugim domem

http://13 października br. społeczność szkolna Zespołu Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu spotkała się na uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Młodzież przygotowała dla swych nauczycieli piękną część artystyczną- nie zabrakło poezji, miłych słów i piosenek wykonanych przez utalentowane uczennice z Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Spotkanie to miało szczególny wymiar jeszcze z jednego powodu. Uczniowie trzech klas pierwszych złożyli ślubowanie przed sztandarem szkolnym i zostali oficjalnie włączeni do grona społeczności szkoły. Starsi koledzy życzyli im sukcesów, zadowolenia z wybranego kierunku kształcenia, a przede wszystkim tego, by szkoła stała się dla nich drugim domem. Pan dyrektor Andrzej Zdrojewski przypomniał, że Dzień Edukacji Narodowej to także święto uczniów i wszystkich pracowników szkoły. Korzystając ze sposobności złożył więc wszystkim życzenia, a także wręczył akty nadania stopni nauczyciela dyplomowanego pani Annie Andrzejewskiej, pani Małgorzacie Muraczewskiej i pani Barbarze Stannej. Gratulacje otrzymali również nauczyciele, którzy zostali uhonorowani nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- pedagog szkolny, pani Barbara Stanna i nauczyciel wychowania fizycznego, pan Krzysztof Moraczewski. 14 października grono pedagogiczne oraz pracownicy obsługi i administracji wybrali się do Multikina we Włocławku na interesujący seans filmowy, a następnie do restauracji na uroczysty obiad. W tym dniu zostały także wręczone nagrody dyrektora szkoły za wyróżniającą pracę i działania na rzecz rozwoju szkoły.