Aktualności
Dwie nagrody w Wojewódzkim Konkursie Historycznym
W dniu 11 czerwca 2021 r. w Salonie Hoffmana Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie XVII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Zabytki naszego regionu. W tym roku przebiegał on pod hasłem Ze szkolnej ławy. Historia, pamiątki, wspomnienia. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem: Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sambora Gawińskiego, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Marka Gralika, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, zaś partnerem był Robert Preus, dyrektor Kujawsko Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Bydgoszczy. Patronat medialny tradycyjnie objęło Polskie Radio Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy.

W dniu 11 czerwca 2021 r. w Salonie Hoffmana Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie XVII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Zabytki naszego regionu. W tym roku przebiegał on pod hasłem Ze szkolnej ławy. Historia, pamiątki, wspomnienia. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem: Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sambora Gawińskiego, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Marka Gralika, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, zaś partnerem był Robert Preus, dyrektor Kujawsko Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Bydgoszczy. Patronat medialny tradycyjnie objęło Polskie Radio Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy. Jury w składzie: przewodnicząca: Elżbieta Dygaszewicz – kierownik Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy oraz członkowie jury: Agnieszka Wysocka, Lech Łbik orz Piotr Winter z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego KPCK w Bydgoszczy wytypowało nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym trzy nagrody główne. Miło nam poinformować, że uczennica klasy II Technikum z ZS CKR w Kowalu, Wiktoria Seklecka, otrzymała dwie nagrody: III nagrodę główną za pracę pt. Wizyta Chińczyków i inne ciekawostki z dziejów mojej Szkoły Podstawowej w Choceniu oraz nagrodę specjalną przyznaną przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Sambora Gawińskiego. Dodajmy, że nagrodę Roberta Preusa, dyrektora Kujawsko Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Bydgoszczy, otrzymał także opiekun Wiktorii, Arkadiusz Ciechalski, za wzorowe przygotowanie uczennicy do konkursu.