Konkursy i Warsztaty
Damian Rutkowski z ZS CKR w Kowalu laureatem XIII Konkurs Poetyckiego
W Szkole Podstawowej w Śmiłowicach dnia 10 czerwca br. uroczyście podsumowano XIII edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza. Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący, Sławomir Gwardecki, dyrektor SP w Śmiłowicach, członkowie - znani w regionie poeci -Teresa Olewczyńska, Mirosław Glazik i Jarosław Wojciechowski, po zapoznaniu się z ponad 100 wierszami nadesłanymi przez 70 młodych poetów przyznała 20 nagród i wyróżnień.

http://W Szkole Podstawowej w Śmiłowicach dnia 10 czerwca br. uroczyście podsumowano XIII edycję Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza. Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący, Sławomir Gwardecki, dyrektor SP w Śmiłowicach, członkowie - znani w regionie poeci -Teresa Olewczyńska, Mirosław Glazik i Jarosław Wojciechowski, po zapoznaniu się z ponad 100 wierszami nadesłanymi przez 70 młodych poetów przyznała 20 nagród i wyróżnień. W bieżącym roku, zapewne w wyniku strajku nauczycieli, konkurs cieszył się nieco mniejszym zainteresowaniem. Szczególnie mało było reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych. Jednak duża grupa nadesłanych utworów prezentowała wysoki poziom sprawności językowej i interesujący wyraz wrażliwości młodych poetów, którzy w swych lirykach zazwyczaj nie eksponowali postaw kontestacyjnych, lecz opowiadali się za wartościami tradycyjnymi. Laureatami konkursu w kategorii szkół podstawowych zostali zajmując odpowiednio: Nagroda im. Leona Stankiewicza - Marta Karłowska ZSP Baruchowo, I miejsce - Zuzanna Tryc, SP Nr 41 w Warszawie, opiekun Aleksandra Jagiełłowicz; II miejsce - Maria Kaślewicz, SP im. w Nadrożu, op. Wioletta Perzanowska; II miejsce - Julia Garbarczyk, SP 12 we Włocławku, op. Anna Gorajek; III miejsce - Aleksander Pyrek SP Nr 41 w Warszawie, op. Aleksandra Jagiełłowicz; III miejsce - Aleksander Cielicki SP im. w Nadrożu, op. Wioletta Perzanowska; III miejsce - Magdalena Karwat ZSM im. Cz. Niemena we Włocławku, op. Iwona Gonstal. W kategorii szkół gimnazjalnych na pierwszym miejscu uplasowała się Julita Biernacka z SP Lubanie, op. Angelika Chętkowska, II miejsce zajęła - Marta Bronikowska z ZSP w Baruchowie, op. Dorota Kacprzyk, na ex aequo III miejscu: Natalia Szajerska i Oliwia Lewandowska, SP Osięciny, op. Ewa Staniszewska i Wiktoria Kujawa ZSK im. Ks. J. Długosza Włocławku, op. Daria Lewandowska, Sylwia Pietrzak. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajęła Klaudia Grządziel II LO im. M. Kopernika we Włocławku, op. Joanna Zając, II miejsce Dominik Przybyszewski, ZSCH we Włocławku, a III miejsce - Damian Rutkowski ZS CKR Kowal, op. Monika Chabasińska. Warto podkreślić, iż konkurs zorganizował i prowadził pełen pasji dyrektor szkoły Podstawowej w Śmiłowicach Sławomir Gwardecki, wspierany przez nauczycieli i uczniów swojej placówki. W uroczystości wzięli udział m.in.: sekretarz gminy Choceń Agnieszka Świątkowska oraz proboszcz parafii św. Bartłomieja ks. Krystian Michalak. Natomiast sponsorami nagród był Urząd Gminy Choceń, Rada Rodziców SP Śmiłowice, Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń, ks. K. Michalak oraz Janusz Borkowski – prezes Kujawskiego Stowarzyszenia Kulturalnego.