Aktualności
Centralna inauguracja roku szkolnego 2019/2020 szkół rolniczych
Dnia 6 września 2019 r. w Starym Brześciu odbyła się centralna inauguracja roku szkolnego 2019/2020 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na uroczystości obecni byli między innymi minister Jan Krzysztof Ardanowski, rzecznik Prezydenta RP Błażej Spychalski, posłowie, senatorowie, biskup Wiesław Alojzy Mering, przedstawiciele władz samorządowych powiatu włocławskiego, dyrektorzy szkół rolniczych oraz zaproszeni goście.

http://Dnia 6 września 2019 r. w Starym Brześciu odbyła się centralna inauguracja roku szkolnego 2019/2020 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na uroczystości obecni byli między innymi minister Jan Krzysztof Ardanowski, rzecznik Prezydenta RP Błażej Spychalski, posłowie, senatorowie, biskup Wiesław Alojzy Mering, przedstawiciele władz samorządowych powiatu włocławskiego, dyrektorzy szkół rolniczych oraz zaproszeni goście. Uroczystą inaugurację poprzedziła msza święta w Brześciu Kujawskim sprawowana przez ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Po jej zakończeniu delegacja złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Władysława łokietka, a następnie uczestnicy przemaszerowali na boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. W swoim przemówieniu minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił uwagę jak trudny jest zawód rolnika, a do jego prawidłowego wykonywania niezbędna jest szeroka wiedza i praktyka, którą uczniowie zdobywają w szkołach rolniczych. Podkreślił rolę nauczycieli, od których zależy rozwój młodych pokoleń. Uroczystość zakończyły występy artystyczne. Wśród obecnych na uroczystości przedstawicieli 53 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi godnie prezentował się poczet sztandarowy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu. Warto zaznaczyć, że na inauguracji w Starym Brześciu, obok obecnego składu, obowiązki pocztu sztandarowego mogli ćwiczyć młodzi następcy.